Nové lokality ve Vnitřním Mongolsku | | Minerály
  • Systematické minerály
  • Estetické minerály
  • Mini minerály
  • Maxi minerály
  • Tektity
  • Meteority
  • Zkameněliny

Nové lokality ve Vnitřním Mongolsku 

zpět na přehled aktualit

20.12.2011

Díky tomu, že v poslední době nejsou na lokalitách nové a zajímavé minerály, pokouší se mnoho čínských dealerů a sběratelů objevovat nová naleziště.Dále přibývají na čínském trhu lidé, kteří začínají s nákupem a prodejem vzorků a kteří nemají s tímto druhem artiklu žádné zkušenosti a vidinou za  snadnými a vysokými zisky se přeplácejí na lokalitách.Díky tomu se stávají minerály z těchto lokalit neskutečně drahé a nelze je pořídit.Bohužel tomu ještě nahrává neznalost zákazníků, kteří kupují předražené, lepené a poškozené vzorky s tím, jak výhodně investovali.Když to pak vidíte u nich doma....ach jo...

U známého v Guangxi jsem si prohlížel neskutečně kvalitní krystaly pěkně ostrých torbernitů, které zarůstaly mezi světle hnědé záhnědy.Vzorky pocházely z neupřesněné lokality z jižní části Yunnanu.Náš čínský kolega po našem odletu jel na tuto lokalitu, takže nám byly přislíbeny nějaké vzorky, až přijedeme na jaře příštího roku.

V současné době je nejvíce novinek z nově otevřených dolů ve Vnitřním Mongolsku.Na vlastní oči jsem viděl vzorky bílého stříbra s dráty tlustými jak prsty ( dráty dosahovaly cca 8 cm ), kde na nich byly narostlé kubické akantity a lesklé sfalerity.

V oblasti Huanggang je několik dolů, kde se těží polymetal a na dvou z nich se protínají se skarnem.Na těchto dolech jsou v současnosti nejlepší vzorky ilvaitů na světě ( osobně jsem viděl až 25 cm dlouhé ukončené krystaly ), až 10 cm velké krystaly hedenbergitu a diopsidu, až 12 cm velké grosuláry, až 3 cm velké lesklé helviny, nádherné srostlice a vějíře manganokalcitu, holubníkové křemeny a prasemy, vějířovité a lesklé arzenopyrity, až 4 cm velké krystaly magnetitu ( sbíraly jsme je na haldě ).Ovšem nejpěknější je když se tyto minerály navzájem prorůstají a tak můžeme vidět na krystalech arzenopyritu pěkné protažené ilvaity s hedenbergitem s " pocukrovanými" fluority.

Na lokalitách blízko Xi Ujimqin Qi se nacházejí nádherné kulovité agregáty kalcitu, které narůstají na křemeny a záhnědy.Díky počasí, kdy se ze silnice stala jedna ledovka jsme se do tohoto místa nedostali. 

A nyní k naší cestě.

Naše první cesta směrovala na naleziště pod horou Huanggangliang na ložiska polymetalu na Huanggang.Díky intuici jsme objevili sympatického taxikáře, který nás potom provázel na všech našich " výjezdech".Složitě jsme mu vysvětlili, kam chceme ject a co tam chceme dělat.Velice rychle pochopil, že jsme nějací podivíni, kteří klepou kameny.Po cestě se tak ptal místních, zda nejsou v okolí doly a haldy a v jakém počtu atd.Po  celou cestu jsme fotografovali nádherné přírodní úkazy včetně asi 20 metrového betonového stromu, který byl u vjezdu do parku.Díky zledovatělým cestám v horách nám to trvalo docela věčnost než se nám v dálce objevily těžní věže.Zajeli jsme k té největší, kde jsme tušili, že objevíme někoho z vedení.Koukali na nás jako když jsme spadli z Marsu, ale díky našemu taxikáři zhruba pochopili co asi chceme a zavedli nás do místnosti, kde měli na zemi kousky hornin a rudy.Tak jsme jim pěkně poděkovali a vysvětlili, že chceme něco pěknějšího...Bohužel nic takového neměli, tak jsme si alespoń udělali pěkné fotografie.

Naproti" velitelskému" dolu se nacházel druhý největší a tak jsme se vypravili tam.Po cestě jsme se dozvěděli, kde bydlí havíři, tak jsme se rozhodli zkusit štěstí tam.Nevím, do jaké míry kde kdo byl, ale čínská hornická ubytovna by vyrazila dech snad každému.Prokouřené stěny, špína a smrad a na pokojích po deseti spící havíři po šichtě.Pár jsme jich ohleduplně vzbudili, tak na nás koukali jak na zjevení.Hned jsme spustili, že hledáme nějaké kameny a jestli něco mají.Někteří koukali jako právě vyoraní a  ti šťastněší začali z různých úkrytů vytahovat hrůzy a polohrůzy, že to jsou ty kameny.Náš taxikář jim ještě jednou vysvětlil situaci a tak se nám podařilo z různých onucí, krabic od rozbušek atd. pomalu vytáhnout nějaké " jako vzorky".Pár hedenbergitů, granátů, ilvaitů a křemenů.Dá se říci, že se postupně vzbudili všichni, tak jsme obešli pokoje, všude jsme nasáli tu místní atmosféru a ze slušnosti něco všude koupili.Potom nás ubezpečili, že po třetí hodině vyfárají lidé, kteří mají něco velmi pěkného.Tak jsme poděkovali za informaci s tím, že se vrátíme, tak ať kamarádi něco připraví.....

Protože jsme tedy měli pár hodin čas, na zpáteční cestě jsme se zastavili na haldě pod tímto dolem.Celá halda se skládala z mineralogických vzorků různých minerálů a velikostí.Prostě jsme tomu nemohli uvěřit.Snad během 20 minut jsme měli sesbíráno vše, co se na dole nacházelo.Obrovské krystalované magnetity, granáty s epidotem a hedenbergitem, wollastonit do prostoru .Díky tomu, že jsme nevěděli jak to bude s dopravou jsme skoro všechno nechali na haldě...

Rozjeli jsme si prohlídnout všechny viditelné doly v okolí i haldy, prošli jsme i " ubytovny" havířů, kde se nám také něco podařilo sehnat.Nej zážitek byl pod skypovou jamou, kde se vše sypalo ihned na haldu, takže byla plná připravených mineralogických vzorků.Nejhezčí byly srůsty bezbarvého fluoritu a magnetitu.

Po pár hodinách jsme se vrátili na místo činu, kde jsme měli přislíbené nějaké ty pěkné vzorky.Všichni již byli dobře informováni, takže se objevovaly už jenom dobré kousky ilvaitu, granátu, hedenbergitu, helvínu atd.....Obchod jsme zapili místním pivem a vyrazili na cestu zpět.

Další cesta směrovala do poměrně vzdáleného města Tong Wu Qi.Na cestu jsme se náležitě připravili; hlavně oblečení, protože bylo až mínus 18; vytiskli jsme mapky a ostatní informace.Od známeho jsme měli informace, že se po cestě nachází stříbrné doly, tak to nás nenechalo chladnými a vysvětlili taxikáři, že se tam musíme podívat.Ten prokulil oči, protože věděl, že jak sjedem z hlavní silnice tak už to jsou jenom " stezky pro velbloudy".Trochu jsme ho uklidnili a vyrazili.Po sjezdu z hlavní silnice se nám otevřelo nádherné údolí a jediná cesta, která měla vést k dolům.Po pár kilometrech jsme skutečně narazili na několi dolů, tak jsme se opět vypravili k tomu nějvětšímu.Vše se opakovalo jako přes kopírák, tím myslím, jak na nás čučeli.Pak nám řekli, že nás určitě nemohou vpustit, že jsme moc bílí.Poprosili jsme je, aby zavolali nějakému vedoucímu, ten nevěděl, tak volal vyššímu až ten zavolal tomu nejvyššímu a ten se kupodivu na nás přišel podívat.V rychlosti mu náš taxikář vysvětlil situaci, ale měli jsme smůlu, cizince nemůže vpustit za bránu.Tak jsme ho poprosili, aby jsme si alespoň mohli klepnout na haldách, které však taky byly za ostnáčem.Chvíli dumal-co asi tomu řekne strana-ale pak nás s vydatným " doprovodem" pustil.Pustili jsme se do klepání až jiskry lítaly s tím, že na nás určitě čeká nějaké drátkové stříbro.Holt se ten den neurodilo.Odebrali jsme pár vzorků na analýzu, poděkovali a chtěli vyrazit.Na jedné ceduli po straně silnice se však tkvěl nápis, že se poblíž nachází další důl a že tam přijímají nové budovatele.Tak jsme se tam rozjeli a již z dálky jsme viděli opět obrovské dolové pole s několika jámami a štolami.Opět kolem ostnáč a ostraha, tak jsme tušili, že by tu něco zajímavého mohli mít.Opět jsme začali vysvětlovat co a jak a najednout se otevřela závora a že prý nás čekají v hlavní budově.Připadali jsme si jako nějaká delegace, protože tam na nás čekala velmi pohledná managerka s asistenty a co prý si přejeme.Po vysvětlení nás zavedla k sympatickému řediteli, který měl pochopení pro šílence a že prý nám ukáže pěkné kameny.Vešli jsme do rudé zasedačky, kde v koutě byl obrovský kus chalkopyritu a v druhém kus galenitu.Trochu jsme se zarazili, ale pak jsme si s tím vyfotili a jestli mají něco jiného.To už vůbec nechápali co vůbec chceme.Tak jsme ukázali na odval z okna a jestli by tam bylo možné něco sbírat.Samozřejmě že ano a zavolali nám místního geologa.Když jsme na něho čekali ve vstupní budově, tak se někdo na něho velmi rozčílil a za chvíli z toho byla docela dobrá mela, kde se přidalo pár lidí.Snad aby měla slova větší důraz začali nebohého geologa mlátit velkým antikorovým popelníkem.Trochu jsme znejistěli, ale geolog měl tuhý kořínek.Zakrvavený se zvedl, slušně nás pozdravil, setřel krev z obličeje a že na nás čeká řidič s autem před vchodem.Pochopili jsme, že tady asi takto zocelují lidi...

Vyvezl nás na čerstvou rubaninu, ukázal nám kde sypou čerstvý materiál a znovu setřel krev.I když byla úplná Sibérie pustili jsme se do sběru a podařilo se nám najít pár zajímavých vzorků.Potom jsme přejeli pod haldu jiného dolu, kde však bylo to samé.Obrovské kusy chalkopyritu s bornitem, galenit a krystalovaný arzenopyrit.Dále několi zajímavostí, které budeme prověřovat, ale lokny stříbra nikde.Poděkovali jsme zbědovanému geologovi i vedení dolu a odšupajdili za dalším dobrodužsvím....

Když se nám podařilo vrátit na hlavní silnici směr Xi Wu Qi, příroda si pro nás připravila ledové překvapení a díky tomu, že taxikář měl lehké auto a letní gumy, začali jsme na silnici tancovat.Po pár kilometrech jsme se všicni shodli, že pokračovat nebudem, že se máme rádi.Najedli jsme se, majitel restaurace se s námi vyfotil a že prý si nás nalepí jako reklamu na stěnu, tak uvidíme až se budeme příští rok vracet.....

Dále naše cesta pokračovala do Hunanu a já jsem pak ještě jel do Guangxi, ale to již není ono.

 
 

Kontaktujte nás

Jiří Špalek, Karlovarská 458, Doksy u Kladna, 273 64

Telefon: +420 602 341 134 ( od 9 do 18 hod )

E-mail: spalek@minerals.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace